Reservation

เพื่อความสะดวกของท่านทางร้านเปิดให้บริการจองโต๊ะล่วงหน้าและสั่งของกลับบ้าน

โทร :065-324-2646, 099-365-5655

สำหรับบริการจองโต๊ะ : กรุณาจองล่วงหน้า 1 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.

(เฉพาะ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มา Late ได้ไม่เกิน 10 นาที)
สำหรับบริการสั่งของห่อกลับบ้าน : กรุณาสั่งล่วงหน้าก่อนเวลารับของ 30 นาที

 

อบอร่อย เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 น.-23.00 น.