ObAroi Seafoods
บริการจองโต๊ะล่วงหน้า
อบอร่อย พัทยา
Tel : 065-324-2646,
099-365-5655

เส้นทางสู่ร้านอบอร่อย

เดินทางมาจากพัทยาเหนือเลี้ยวขวาเข้าซอยชัยพฤกษ์จนสุดถนน แล้วเลี้ยวขวา
เลยไฟแดงที่สองมา 500 เมตร ร้านอบอร่อยตั้งอยู่ขวามือ

Map

Map

© Copyright 2009 ObAroi, All Rights Reserved. powered by webmonster

Home Menu Gallery Contacts